Kanáta Okimáwin naskohtam kita wícihiwét kita kakwé kipihtinikáték óma kapé ká-wanihihcik akwa nipahihcik iskwéwak, iskwésisak, akwa nátohk towíhkán ininiwak. 2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik

Oski Wíhtamákéwin
Sémak kita wíhcikáték

Nisto é-itakisot wáwi písim anohc askiy (2022) — Ottawa, Ontario, Nistam ita Ká-kí-pé-ayácik Anisibábéwak — Okimáwin–Ininiwi Wítatoskéwin Ociwámitowin akwa akwa Kíwétinohk Atoskéwin Kanata

Kitimahiwéwin ká-nakiskahkik iskwéwak,iskwésisak, akwa nátohk towíhkán ininiwak. 2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik, kápé pé-nóchtániwan kita kipihtinikáték.

Okimáwin Kánata wítatoskéméw minisiwina, opaspíwak akwa ihtáwina é-wíciwákanit kita mámawi atoskécik kita pónitániwahk óma ká-kitimahihcik tahto ká-kitimahihcik, akwa kékwán óma ká-ohci wani-tótáhcik, ká-kitimahihcik.

Anohc ká-kískák, tipipanéw ká-kí-wíhcikátén wíhtamákéwin óma ohci ká-Wanihicik akwa ká-Nipahihcik iskwéwak, iskwésisak akwa nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcil akwa mína Ininiwak Misiwé Níkán Totamowin, Oníkáníw Justin Trudeau, akwa Aniské-Oníkániw Marck Miller, Ininiwi Isíhcikéwin, kí-wítapiméwak Kayás Pé-Acimowin akwa Ispaniwin Wáskáhikanihk miniswina, opaspíwa akwa nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik, + kéhtéyásisa akwa óhkomowa.

Mékwác é-wanapicik Okimáwin kí-asotamwéw kíhtwám kita wítatoskémát kapé minisiwina akwa ihtáwina kita pónipanik óma kitimahiwéwin. Oníkániw kéhtéyátisa kí-mínik kakánomowin kita níkánénitákwahk, éká wíhkác kita pónénihtákwahk óma atoskéwin.

Ispí é-kí-kísi-mámawapinánaiwahk Okimáwin Kánata kí-wápahtinéw masinahikan ká-kí-ásay tócikáték iskwác askiy, Okimáwin Kánata Méskanaw kita Mawinahikáték ká Wanihihcik akwa Nipahihcik Ininiwi Iskwéwak, Iskwésisak, akwa nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik. Anima Okimáwn Kánata Méskanaw kita wístawáw mawinéhahkihk. Mína wíhcikátéw kékwán ké-tócikáték níkánihk.

Wíhtamákéwi masinahikan kí-nókohtániwan anikik ká-kí-wícihiwécik anita ohci Okimáwn Méskanaw akwa Kotak mína é-isinihkáték, Inikohk É-iskohtémakahk ká—Wíhcikáték óma atoskéwin Iskohtémakan wihtamákéwi Ká- Wanihihcik akwa Nipahihcik Ininiwi Ininiwi Iskwéwak, Iskwésisak, akwa nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik. Okimáwin é-isi-kaskihtát kita wítatoskéméw wanawítimáyihk okimáwina, kíwétinohk askíhk, ininiwa, minisiwina, opaspíwa, ininiwi iskwéwa, nátohk towíhkán ininiwa, iskwésisak 2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik akwa mámawí owícihiwéwa kita atoskémakahk óma Okimáwin Méskanaw kita mawinéhikáték nipahtákéwin óta Ininiwi iskwéwak, iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik.

Kita-wícihihcik Ininiwi iskwéwak, iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik, poko kahkinaw awiyak kita péyako mámitonénihtahk, péyakwan iténitákosiwin kahkinaw awiyak ohci. Namóna wíhkác kita pónipaniw óma atoskéwin kisápin opaspíwak, minisiwinak, akwa ihtáwina kéyápic pakimiskamwak óhi tótamowina. KIka sóhkénimonánaw kita kaskishtáyahk kita paskinákéyahk. Poko kita nisitohtamahk é-itéyihtahkik anikik ká-wani-tótáhcik akwa mína kita iténitamahk kita kaskihtáyahk akwa mína opaspíwak wístawáw kita wícihiwécik.

Natohtamiwina

"Anohc óma ká-ocihcipanik kísikáw, nitasohténán Okimáwin Kanáta kita kapé wíciháyáhkok opaspíwak, minisowinak akwa intáwina kita kakwé kiphtinikáték óma nipahtákéwin akwa wanihiwéwin. Namóna wíhkác kika wanikiskisinánaw ankik éká ká-ki-pé-ohci-kíwécik akwa mína akwa mósak kika kiskistotawánának akwa mína kika sóhkatoskánánaw kita pimácihocik, éká kékwán kita wani-totákocik. Kinawáw, ininiwi iskwéwak, iskwésisak nátohk towíhkán, akwa mína ininiwak anohc kísikákininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínihcik anohc ohci ká-kiskák akwa mina tahto kísikáw kisítoskátináwáw kita ayáyák kíhtwám kimaskawisíwiniwáw."

The Rt. Hon. Justin Trudeau (Oníkáníw), Prime Minister of Canada

"Nitawénihtén kita kiskéyihtákwahk sóhki atoskéwin akwa kisténihtamowin ká-kí-pé-ayácik kahkinaw Nistam Ininiwak, Askíméwak, Apihtawikosának akwa, nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isi-wínikáwiyék, minisowinak, opaspíwak, ihtáwina, mámawi isíhcikéwina, omámawiwak akwa oníkáníwak é-kapé síhkiskamék. Kinatawénimitinán kita wícihiyáhk, akwa kita sítoskátoyahk kita wíci atoskéyahk kita kipihtinikáték ká-nipahihcik Ininiwi iskwéwak, iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik akwa mína tipinaw ininiwak. NIkiskéyihténán kéyápic awasimé atoskéwin poko kita ihtakwahk akwa nika kakwé wícihtánán é-isi-kaskihtáyáhk."

The Honourable Marc Miller (Aniské Oníkáníw), Minister of Crown–Indigenous Relations (Okimáwin Ininiwi Isihcikéwin)

"Ininiwi, Askíméwi, Apihtakosán ayamiwina akwa isihcikéwina máwac nistam kí-ihtakwana akwa máwac kisténihtákwana asici mína tipénimisowin tahto ihtáwina. Kistapatinwa é-wícihtámakahki mino-ayáwin, akwa kita pimácihcik Ininiwi iskwéwak, iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik. Kanáta kita wícihtáw é-isi-kaskihtár kita pimácihtácik ayamiwin akwa kita aniské pimohtátácik acimowina tipinaw otayaminiwáwa."

The Honourable Pablo Rodriguez (Aniské Oníkáníw), Minister of Canadian Heritage (Kánata Isihcikéwina)

"Óta Kanáta Ininiwi iskwésisak akwa iskwéwak máwac é-nihtá kitimahihcik ispíhci mistikosíwi akwa pítos isiskwéwak. NIka kapé tipahénán wícihiwéwin ókok ohci Ininiwi iskwéwak, Askíméwi iskwéwak, Ápihtakosán iskwéwak akwa iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik, akwa mína minisiwinak akwa opaspíwak. Namóya wéhtan kita kwéski iténitamihat ana ká-wani-tótawát iskwéwa máka kakí-kocihtán éká kita pakiciyan. Kika kastihtánánaw kita miskamahk óta Kanáta ita kita kí-wícihihcik Ininiwi iskwéwak akwa iskwésisak."

The Honourable Patty Hajdu (Aniské Iníkáníw), Minister of Indigenous Services Canada (Ininiwi Paminikéwin Kanáta)

"Okimáwin Kanáta kiskénitam éká kékwán kita kí-wani-tótákoyan kitihtáwinihk,máka namóna ékosi ispaniw mihcét Ininiwi iskwéwak akwa iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik. Mistahi kéyápic atoskéwin ihtakwan kita kwéski ispanik. NIpakosénimon kita kapé wítatoskémakik Ininiwak, ihtáwin wícéwákanak, owícihiwéwak, wanawítimáyi akwa kíwétinohk okimáwina, akwa koyakiyak otatoskéwak kita ponihtániwahk óma ká kitimahihcik Ininiwi iskwéwak akwa iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik. Mína kita ihtakwahki ité awiyak kita miskahk natamákéwin kisápin wanitótawáw Ininiwi iskonikanihk, Askiméw askíhk, akwa Apihtawkosán askihk wanasiwéwina kita kí-osihtániwahki akwa kita kí-ápatahki kahkinaw ihtáwina kita níkánénihtákwahki wanasiwéwina ká-osihtácik wínawáw kéhciwák otaskíwáhk."

The Honourable Marco Mendicino (Aniské Oníkáníw), Minister of Public Safety (Nátamákewin Isihcikéwin)

"Anohc ká-kísikák akwa mína tahto kísikáw kiwáphténánaw ká-kí-atoskátahkik akwa mína ká-kí-ánimótahkik anima masinahikan ká-kí-kísihtániwahk Askiy 2021 nókwan Ká-Wanihihcik akwa ká-kí-Nipahihcik Ininiwi iskwéwak akwa iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik + Kanáta Méskanaw,minisiwina, akwa opaspíwak, Ininiwi ihtáwina akwa mámawi atatoskéwak, nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik + oníkáníwak, owícihiwéwak akwa okiskinwáhamákéwak - kipéhtátinán, kiwápamitinán, akwa nimósihtánán nístanán ká-iténitamék. Kiwícikápawístátinán."

The Honourable Marci Ien (Aniské Oníkáníw), Minister for Women, Gender Equality and Youth (Iskwéwak, Péyakwan Iténitákosiwin akwa Oskátisak)

"Ininiwi iskwéwak, iskwésisak akwa nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik wístawáw poko kita ayácik wanasiwéwin kita wícihikocik, namóna wina kita wani-tótákocik. Nikiskéyihténán awasimé kéyápic atoskéwin poko kita osihtániwahk kita kaskihtáyáhk kita ihtakwahk péyako iténitákosiwin kahkinaw awiyak kita kí-apacihtát, wístawáw Ininiwak akwa iskwéwak, iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik"

The Honourable David Lametti, P.C., Q.C., M.P. (Aniské Oníkáníw), Minister of Justice and Attorney General of Canada (Wanasiwéwi Otatoskéw)

"NIwí kapé wítatoskémánának Ininiwak, Kíwétinohk ihtáwina, akwa kahkinaw ita Okimáwin ká-paminahk óho kékwána ká-ohci kitimhihcik ókok iskwéwak, iskwésisak nátohk towíhkán ininiwak2SLGBTQQIA+ ká-isinihkátihcik akwa Ininiwak. Nikakwé miskénán pahpítos isi kékwána kita wícihtamakahki kita kipihtinkátéki wani tótamowina akwa kita wícihtániwahki ihtáwina kíwétinohk itéhké. Okimáwin natwénitam kita wítatoskémikoyék kínawaw kíwétinohk kita kipihtinikáté wani-tótamowin."

The Honourable Daniel Vandal, P.C., M.P. (Aniské Oníkáníw), Minister of Northern Affairs Canada (Kíwétinohk Kánata)

Wíhtamákéwinisa

Wíhcikéwina

Kotakiya Wíhcikéwina

Contacts

Kisápin awasmé kiwi kiskéyihtén óté isi kakwécihkémo:

Justine Leblanc
Press Secretary/omasinahikésís
Office of the Honourable Marc Miller
Minister of Crown–Indigenous Relations
(Aniské Onániw, Ininiwi Isihcikina)
justine.leblanc@rcaanc-cirnac.gc.ca

CIRNAC Media Relations:
Email: RCAANC.Media.CIRNAC@sac-isc.gc.ca
Phone: 819-934-2302

Kápé Kiskéyihta é-iitahkmikahk

Natohta ayamiwin é-átocikáték Ininwiak ohci Kanáta:

Twitter: @GCIndigenous
Facebook: @GCIndigenous
Instagram: @gcindigenous

Kakwécihkémo kispáspin kinatawénitén kita wíhtmákawiya inikohj kékwán é-ispanik. Óta isi kakwécihkémo: www.cirnac.gc.ca/RSS.

Ihuaqhiyauyuq ublua:
sasasas